• Referans Numarası SS ile başlayan bildiler: Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulacaktır. SS bildirileri bilimsel programda 4 dak sunum, 2 dakika tartışma şeklinde yeralacaktır
  • Referans Numarası SB ile başlayan bildiler:Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulacaktır.SB bildirileri bilimsel programda 3 dak sunum,1 dakika tartışma şeklinde yer alacaktır
  • Referans Numarası VS ile başlayan bildiler: Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulacaktır.VS bildirileri bilimsel programda 7 dak sunum şeklinde yer alacaktır.
  • Referans Numarası VP ile başlayan bildiler: Bu bildiriler için power point sunum dosyası oluşturulmayacaktıır.Videolar fuaye alanında online olarak izlenecek.